راه های ساده حمل اثاثیه

راه های ساده حمل اثاثیه منزل در اصفهان

راه های ساده کردن حمل اثاثیه

۱-نحوه حمل اثاثیه بزرگ وسنگین دراسباب کشی اصفهان

۲-نحوه استفاده از محافظ برای اجسام شکستنی و حساس

۳- مشخص کردن جای هر جسم در منزل جدید

۴- جدا کردن وسایلی که قابلیت جدا شدن دارند

۵- دورریختن لوازم اضافی و بی مصرف در اسباب کشی

۶- دسته بندی لوازم نسبت به نوع و مکان

۷- انتخاب شرکت باربری ماهر و متخصص

۸- نوبت گرفتن از  شرکت باربری چند روز قبل از اسباب کشی

۹- پیدا کردن بهترین مسیر برای حمل اثاثیه  تا منزل جدید

۱۰- تهیه لیستی از کارها ولوازم  در اسباب کشی

۱۱- خالی کردن  کمد لباس و کشوها در اسباب کشی

۱۲- بسته بندی جداگانه  جواهرات و اشیا گران قیمت

۱۳- استخدام کارگر متخصص و کارآمد برای حمل و نقل

۱۵-  نحوه جمع کردن صحیح تابلو و لوازم دکوری

۱۶- چک کردن نهایی منزل قبل ازرفتن به خانه جدید

ترفندهای اثاث کشی با شرکت مدارابار | حمل اثاثیه منزل دراصفهان

شرکت حمل اثاثیه اصفهان به تهران بهترین شرکت ایران

شاید پیش خود بگویید اسباب کشی کاره مشکلیست اما افرادی هستند که با راهکارهایشان اسباب کشی را اسان میکنند

اگر میخواهید اسان اسباب کشی کنید از حمل اثاثیه منزل دراصفهان استفاده کنید

از راهکارهای زیر استفده کنید شرکت مدارابار بهترین باربر اصفهان

متن زیر را بخوانید و با برخی از راهکارهای اسباب کشی اشنا شوید

شرکت حمل اثاثیه منزل دراصفهان بهترین شرکت برای اسباب کشی

 • برای اسباب کشی امروز و فردا نکنید و سریع اسباب کشی را اغاز کنیدپ
 • در اسباب کشی لوازم ازکار افتاده را دور بریزید با شرکتmodarabar تماس بگیرید
 • برای اسباب کشی صبور باشید و از اشنایان خود کمک بگیرید
 • قبل از اسباب کشی به خرید نروید ( شرکت حمل اثاثیه اصفهان به تهران)
 • اسناد مهم خانه را جدا کرده و داخل یک پرونده بگذارید تا گم نشود
 • برای حمل پوشاک از کارتن بهره نگیرید و کیسه را جایگزین کنید(باشرکت مدارابار تماس بگیرید)
 • یخچال خود را قبل از اسباب کشی تمیز کنید(شرکت حمل اثاثیه اصفهان به تهران)
 • برای جلوگیری از شکستن وسایل بین ان ها پارچه یا روزنامه قرار دهید تا وسایل شکسته نشوند
 • در کمد ها را ببندید و کشوها را از کمد جدا کنید و انها را به صورت مجزا حمل کنید
 • پس از اسباب کشی به مراکز تفریحی یا رستوران ها برویدزیرا روز سختی را پشت سر گذاشته اید
 • چند روز یک بار وسایل یک اتاق و یک قسمت از منزل را جمع کنید شرکتmodarabar شرکتی در اصفهان

همانطور ک درشکل ۱ حمل اثاثیه منزل در اصفهان میبینید نکات مقاله را نوشتیم

حمل اثاثیه منزل در اصفهان مدارابار

شکل ۱ حمل اثاثیه منزل در اصفهان

 • یک کاغذ تهیه کرده و داخل ان وسایلی را که باید ان ها را دور ریخت بنویسید
 • وسایلی ک دیگر به درد نمیخورند را بفروشید (با شرکت حمل اثاثیه اصفهان به تهران کار کنید)
 • لباس های تکراری خود را ک دیگر نیاز ندارید به نیازمندان اهدا کنید
 • لیستی از چیزهایی ک در اثاث کشی به انها نیاز دارید مانند کارتن و … تهیه کنید

حمل اثاثیه منزل دراصفهان

از شرکت حمل اثاثیه منزل دراصفهان استفاده کنید

 • ابتدا بهتر است لوازم شکستنی را بسته بندی کنید (بهترین شرکت حمل اثایه اصفهان به تهران است)
 • روی بسته ی هر وسیله نام وسایلی ک داخل ان است را بنویسید
 • سعی کنید از دشوار ترین اتاق ها کارخود را اغاز کنید و ابتدا اتاق های دشواررا جمع اوری کنید
 • اسباب بازی های کودکتان را در جعبه ای مجزا قرار دهید تا از شکستن ان ها جلو گیری شود
 • مبلمان خود را با روکش های مخصوص بپوشانید ک هنگام اسباب کشی خراب نشوند
 • زمانی ک اسباب کشی تمام شد خانه را دوباره چک کنید که چیزی داخل خانه جا نماند
 • هنگام جابجایی وسایل جعبه های شکستنی را جدا قرار دهید (شرکت حمل اثایه اصفهان به تهران عالیست)
 • برای جابجایی گلدان ها بهتر است ان ها را در جعبه های چوبی قرار داده ک خراب نشوند

وسایل با ارزش خود را به صورت جدا گانه حمل کنید ک اتفاقی نیوفتد( مدارابار شرکتی اصفهانی)

 • منزل جدیتان تمیز کرده و بعد اسباب کشی کنید (با حمل اثاثیه اصفهان به تهران کار کنید)
 • برای حمل و نقل وسایل با شرکت های باربری تماس بگیرید و این کار را به ان ها بسپارید
 • هنگام اسباب کشی استرس نداشته باشید و ارامش خودتان را حفظ کنید
 • تمتم کار ها را قبل از روز اسباب کشی انجام دهید و کارها را موکول به همان روز نکنید
 • وسایلی ک به ان ها نیاز ندارید ولی نمیتونید انها را بفروشید را داخل انبارمنزل جدیدتان قرار دهید
 • هنگام جابجایی مراقب باشید ک ضربه ای به مبل ها وارد نشود

شرکت حمل اثاثیه منزل دراصفهان

همانطور ک در شکل ۲ حمل اثاثیه اصفهان به تهران میبینید اسباب کشی به این روش است

حمل اثاثیه منزل در اصفهان مدارابار

شکل ۲ حمل اثاثیه اصفهان به تهران

نکات پایانی:

شرکت حمل اثاثیه منزل دراصفهان اسبابکشی را اسان میکند

بترین شرکت اصفهان modarabar

اگر به نکات بالا توجه کرده و به انها عمل کنید اسباب کشی برای شما کار اسانی میشود و اسباب کشی برای شما مانند خوردن یک لیوان اب اسان میگردد پس بهتر است به نکات گفته شده عمل کرده(با شرکت حمل اثاثیه اصفهان به تهران تماس بگیرید)و هرچه سریع تر اسباب کشی خود را اغاز کنید. یک نکته مهم هنگام اسباب کشی این ک شما استرس نداشته باشید و ارامش خودتان را حفظ کنید.

برای حمل اثاثیه به شرکت حمل اثاثیه منزل در اصفهان تماس بگیرید

امیدوارم روز خوبی را داشته باشید

 

فهرست شکل ها :

شکل ۱حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل ۲حمل اثاثیه منزل اصفهان به تهران

 

راه های ساده کردن حمل اثاثیه

شرکت مدارابار اصفهان راهکارهایی رابرای سهولت در اسباب کشی به شما پیشنهاد میدهد. شرکت modarabar  حمل اثاثیه منزل اصفهان به تهران و سایر شهرهای کشور را به عهده میگیرد.

۱-نحوه حمل اثاثیه بزرگ وسنگین دراسباب کشی اصفهان

انتقال وسایلی مثل یخچال ،مبلمان،کمد معضل بزرگی  در حمل اثاثیه منزل در اصفهان هستند. بهتر است یک نفر از سر و نفر دیگر از ته آن را بگیرد. این کار باعث قرار گرفتن  وزن جسم در میان آن در زمان حمل اثاثیه میشود. این کار دو مانع سر خوردن و جابه جایی در زمان حمل میشود. توجه داشته باشید که برای حمل اجسام سنگین از باربر متناسب با همان استفاده کنید. این شرکت دارای  وسایل مدرن  حمل اثاثیه منزل اصفهان به تهران  است. برای سطوح هموار و مسطح از کمربندهای مخصوص بلند کردن وسایل سنگین استفاده کنید. میتوان با پیچیدن طناب به دور جسم آن را راحت تر انتقال داد. در شکل ۱حمل اثاثیه منزل در اصفهان را مشاهده می کنید.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان مدارابار

شکل ۱حمل اثاثیه منزل در اصفهان

۲-نحوه استفاده از محافظ برای اجسام شکستنی و حساس

بهتر است برای جلوگیری از صدمه دیدن وسایل شکستنی و گران قیمت از پلاستیکهای حبابدار و روزنامه استفاده کنید .

۳- مشخص کردن جای هر جسم در منزل جدید

در حمل اثاثیه منزل در اصفهان قبل اسباب کشی  محل هر شی را  در خانه جدید معین کرده تا سردرگم نشوید.

۴- جدا کردن وسایلی که قابلیت جدا شدن دارند

در حمل اثاثیه منزل اصفهان به تهران وسایلی که قابلیت جدا شدن دارند را بهتر است از هم جدا کرد. این کار باعث کمتر جا گرفتن آنها می شود.

۵- دورریختن لوازم اضافی و بی مصرف در اسباب کشی

لیستی از لوازمی که از انها استفاده نمی کنید فراهم کنید. آنها را انلاین بفروشید یا به افراد نیازمند هدیه دهید .

۶- دسته بندی لوازم نسبت به نوع و مکان

بهترین و سریع ترین روش دسترسی به وسایل دسته بندی انهاست. روی هر کارتن نام آنها را بنویسید. لباسها ، کتاب ها ، وسایل اشپزخانه و… را بر حسب نوع آنهاتفکیک کنید ودر کارتن جداگانه بگذارید. در شکل ۲حمل اثاثیه منزل اصفهان به تهران میتوان آن را مشاهده کرد.

۷- انتخاب شرکت باربری ماهر و متخصص

شرکتهای باربری بی شماری در زمینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان مشغول به کار هستند. برای پیدا کردن بهترین شرکت زمانی را اختصاص دهید. تحقیق راه خوبی برای پیداکردن یک شرکت مناسب است. شرکت  modarabar   حمل اثاثیه منزل اصفهان به تهران را با مجهزترین ابزار انجام میدهد.

۸- نوبت گرفتن از  شرکت باربری چند روز قبل از اسباب کشی

برای حمل اثاثیه منزل در اصفهان چند روز قبل از اسباب کشی از شرکت مدارابار نوبت بگیرید. تعطیلات اخر هفته باعث پر شدن سریع نوبت ها میشود. برای  انتقال اثاثیه منزل اصفهان به تهران حداقل از ۱۰ روز قبل  با شرکت هماهنگی کنید.

حمل اثاثیه منزل اصفهان به تهران مدارابار

شکل ۲حمل اثاثیه منزل اصفهان به تهران

– پیدا کردن بهترین مسیر برای حمل اثاثیه  تا منزل جدید

قبل از اسباب کشی بهتر است سریعترین مسیر را پیدا کنید. پیدا کردن مسیر خوب در اسباب کشی میتواند در وقت شما صرفه جویی کند. این شرکت برای  حمل اثاثیه منزل اصفهان به تهران  کم خطر ترین و مناسبترین مسیر را انتخاب می کند.

۱۰- تهیه لیستی از کارها ولوازم  در اسباب کشی

برای به حافظه سپردن تمام کارها دشوار است. در یک دفترچه کوچک  لیستی از کارهایی که باید  در اسباب کشی انجام دهید تهیه کنید.

۱۱- خالی کردن  کمد لباس و کشوها در اسباب کشی

برای حمل  راحت تر کمد، لباسهای آن  را در کارتن بسته بندی کنید. برای سبکتر شدن در حمل اثاثیه منزل در اصفهان  کمد بهتر است کشوهای آن را در بیاورید.

بهتر است دور کمدها را با پلاستیک حبابدار بپوشانید تا از اسیب دیدن در امان باشند.

۱۲- بسته بندی جداگانه  جواهرات و اشیا گران قیمت

جواهرات و اشیا گران قیمت خود رادر جای امنی  ننگهداری کنید. آنها را در جایی خاص و دور از وسایل دیگر نگهداری کنید وخودتان آنها راتا مقصد حمل کنید.

۱۳- استخدام کارگر متخصص و کارآمد برای حمل و نقل

در حمل اثاثیه منزل در اصفهان شرکت مدارابار با کارگران متخصص و ماهراماده ارائه خدمات به شما می باشند. سرعت عمل کارگران در کاهش زمان حمل و نقل نقش به سزایی دارد. جا به جایی و حمل اثاثیه منزل اصفهان به تهران با کارگران زبده از مزیت های شرکت  modarabar است.

چکیده مقاله اسباب کشی منزل در اصفهان:

شرکتهای باربری بعضی از خدمات را به صورت پیشفرض به مشتریان خود ارائه می دهند، مثل حمل اثاثیه منزل در اصفهان. اما استفاده از بعضی خدمات آنها به دلخواه شما می باشد. برای مثال بسته بندی وسایل و کارتن اسباب کشی. (اسباب کشی منزل در اصفهان)

اینکه از کدام خدمات اسباب کشی استفاده کنید، به تصمیم شما بستگی دارد. ما در تلاش هستیم با تالیف بهترین مقاله های آموزشی،شکل ۱اسباب کشی منزل در اصفهان

شما را در امر اسباب کشی یاری نماییم.

مقدمه مقاله حمل اثاثیه منزل در اصفهان:

انواع خدمات اسباب کشی و باربری را به همشریان عزیز اصفهانی ارائه می دهد. خدماتی از قبیل:
حمل اثاثیه منزل – بسته بندی وسایل و کارتن اسباب کشی – چیدمان منزل – بیمه اسباب کشی منزل در اصفهان – اسباب کشی اداری و…
اسباب کشی منزل در اصفهان

شکل۱اسباب کشی منزل در اصفهان

در جهت جلب رضایت شما مشتریان عزیز، به توضیح خدمات اسباب کشی منزل در اصفهان می پردازیم.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان

 • جابجایی وسایل سنگین:
از سنگین ترین وسایل منزل می توان به یخچال، ماشین لباسشویی، گاز و مبلمان منزل اشاره کرد. جابجا کردن این وسایل مستلزم تخصص و نیروی بسیار زیادی می باشد.
در نتیجه جابجا کردن آنها به هیچ وجه توصیه نمی شود.
این کار نه تنها موجب صرفه جویی نمی شود، بلکه موجب تحمیل خسارت های بسیار سنگین خواهد بود.
خدمات اسباب کشی با مدارابار
 • حمل وسایل شکستنی:
فراموش نکنید، کارتن های شکستنی و حساس باید از دیگر کارتن ها متمایز باشند. در غیر این صورت در معرض خطر شکستن و آسیب، قرار می گیرند.
دقت داشته باشید کارتن ها به هیچ وجه نباید از حد معمول سنگین تر باشند. می توانید وسایل سنگین تر و حساس را بین کارتن ها پخش کنید تا ضریب خطرات کاهش پیدا کند.
بهترین خدمات اسباب کشی با مدارابار
 • جابجایی وسایل خاص:
بعضی از وسایل به علت وزن بیش از حد و آسیب پذیر بودن، شامل تعرفه عادی اسباب کشی نمی شوند و مستلزم پرداخت هزینه اضافی خواهند بود. وسایلی از قبیل:
یخچال ساید بای ساید – گاو صندوق – پیانو – تردمیل – میز ناهارخوری (بالای پنج نفر) و…
بهترین خدمات حمل اثاثیه منزل در اصفهان با مدارابار. شکل ۲ اسباب کشی منزل در اصفهان
 • حمل وسایل قیمتی و گرانبها:
برای جابجا کردن وسایل قیمتی، بهتر است شخصا وارد عمل شوید.
همچنین می توانید آنها را در صندوق امانات یا نزد افراد معتبر، تا پایان اسباب کشی نگهداری کنید.
البته یک شرکت باربری معتبر و قابل اعتماد، ابدا به وسایل شما دست درازی نخواهد کرد و بهترین خدمات حمل اثاثیه منزل در اصفهان را به شما ارائه می دهد. اما به هر حال احتیاط اولین شرط عقل است.
حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل ۲ اسباب کشی منزل در اصفهان

بسته بندی اسباب و اثاثیه منزل:

بسته بندی وسایل، بهتر است توسط شما انجام شود تا هنگام باز کردن به مشکل بر نخورید.
اما اگر به هر دلیلی قادر به انجام آن نباشید، شرکت باربری مدارابار، آماده ارائه خدمات حمل اثاثیه منزل در اصفهان به شما عزیزان می باشد.
همچنین می توانید برای مطالعه بهترین ترفندهای اسباب کشی به وبلاگ سایت مدارابار سر بزنید یا اینجا کلیک کنید.

چیدمان منزل جدید:

چیدمان منزل جدید شما، با نظر و سلیقه شما انجام خواهد شد. اما قطعا چیدن وسایل سنگین و حساس از توانایی شما خارج است. در این خصوص نیروهای شرکت باربری مدارابار آماده ارائه خدمات  اسباب کشی منزل در اصفهان به شما عزیزان می باشد.

بیمه اسباب کشی:

اگر مسیرهای طولانی و ناهمواری طی می کنید یا لوازم گران قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان می کنید،
بیمه اسباب و اثاثیه امری کاملا حیاتی به نظر می رسد.
ناگفته نماند بیمه اسباب کشی شرایط خاصی دارد. بعضی از وسایل باید به طور جداگانه بیمه شوند. در نتیجه حتما قبل از این کار با شرکت مورد نظر مشورت کنید.

فهرست:

۷ راهکار در کم کردن فضای اشغالی در کامیون

۱) اول برنامه از کارهایی که باید انجام گیرند

۲)بدانید برای جعبه بندی به چه موادی احتیاج است

۳) قبل از جعبه بندی، وسیله را شسته و یا پاک کنید

۴اگر باکس های هر یک از وسیله شکستنی را هنوز نگه داشته اید

۵)قبل از قرار دادن لوازم در جعبه های مقوایی

۶)هر چه در جعبه بندی لوازم شکستنی بیشتر دقت کنید،

۷) خرده ریزهای شکستنی

۸)به هنگام چیدن لوازم

 

 

۱) اول برنامه از کارهایی که باید انجام گیرند

با رعایت ترتیب و زمان بندی و همچنین لوازمی که باید جا به جا شوند، بر روی کاغذ یادداشت کرده، بعد مرحله بسته بندی را شروع کنید.

 کامیون اسباب کشی در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان

 

۲)بدانید برای جعبه بندی به چه موادی احتیاج است

:طناب، باکس های نازک مقوایی در اندازه های گناگون (شما می توانید این قبیل باکس ها را از فروشگاه هایی مثل سوپرمارکت ها به مبلغ کم خریداری کنید)، جعبه های پلاستیکی یا چوبی خصوص میوه، پارچه، چسب نواری صفت و پهن، منگنه، برچسب، طناب، پلاستیک های حباب دار خصوص جعبه بندی شکستنی ها، روزنامه های نامعتبر، ماژیک بزرگ مشکی یا آبی و قرمز برای جعبه بندی نیاز است.

 کامیون اسباب کشی در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان

 

۳) قبل از جعبه بندی، وسیله را شسته و یا پاک کنید

.ولی این مسئله در مورد ظرف استفاده، لیوان ها، آئینه، کریستال ها و مثل اینها باید به صورت دوباره در جایگاه نو نیز انجام گیرد.

کامیون اسباب کشی در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان

 

شکل ۱ کامیون اسباب کشی در اصفهان

۴اگر باکس های هر یک از وسیله شکستنی را هنوز نگه داشته اید

، در مرحله بسته بندی، اول آنها را در بین پارچه، روزنامه یا پلاستیک پیچیده بعد در درون جعبه برگزیده شان قرار دهید. در غیر این صورت با جعبه بندی صفت تر هر یک از آنها به صورت تنها، در انتها همه را در گوشه هم در جعبه ای بزرگ با دقت بچینید.

کامیون اسباب کشی در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان | مدارابار | modarabar

۵)قبل از قرار دادن لوازم در جعبه های مقوایی

، از صفت بودن اتصالات آنها، اطمینان حاصل کنید.

 ۶)هر چه در جعبه بندی لوازم شکستنی بیشتر دقت کنید،

اجناس خود را سالم تر تحویل خواهید گرفت.

کامیون اسباب کشی در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان

۷) خرده ریزهای شکستنی

را در پارچه یا روزنامه سخت و از ظروف پلاستیکی دردار فریزری به مثال جعبه آنها استفاده کنید.

اسباب کشی منزل دراصفهان

شکل ۲ اسباب کشی منزل در اصفهان

کامیون اسباب کشی در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان

 

۸)به هنگام چیدن لوازم

، تو هر گونه باکس ای به خصوص مقوایی، اندازه تحمل وزن وسایل وساطت جعبه و اتصالات آن را در نظر بگیرید تا در بین جابه جایی ایراد پیش نیاید. (به منظور صفت تر کردن اتصالات باکس مقوایی می توانید از چسب های نواری پهن استفاده کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − نه =