اسباب کشی منزل اصفهان | منوال خویش را اد کنید

اسباب کشی منزل اصفهان | فضای خود را شخصی کنید

اسباب کشی منزل اصفهان | اطراف قطعات مورد علاقه خود آذین نمایید

کمتر بیشتر است

اسباب کشی منزل اصفهان |  Neutrals بهترین دوست شماست

بگذارید نور باشد

شکل 1اسباب کشی منزل اصفهان

شکل 2حمل اثاثیه منزل در اصفهان

اسباب کشی منزل در اصفهان | منوال خویش را اد کنید

اسباب کشی منزل در اصفهان سبک شخصی خودتان اساساً منعکس کننده کیست.

آیا شما یک عاشق طبیعت خارج از home هستید؟ آیا خویش یک کمالگرای صیقلی هستید؟ یا حداقلی و عمدی تر؟

به صفاتی که نمایانگر چه کسی اید فکر نمایید و آنها را به sofa ترجمه نمایید.

از این گذشته ، شما فردی اید که maximum  time را در home خواهید گذراند ، thus مطمئن ok.

این something که اسباب کشی از نظر beautiful  شناختی و work از آن لذت خواهید برد.

.startبا این حال ، اگر نمی دانید چگونه اسلوب خود را پیدا ، بهترین راه برای

، طبق tell ماریا استون ، برگزار کننده perfectای ، و متخصص دکوراسیون و شویی در  انجامه.magazine

اسباب کشی منزل در اصفهان | فضای خود را شخصی کنید

اگر mabar را برای خنثی کردن مبلمان یا تزیینات دکوراسیون اسباب کشی اصفهان

دست دوم از friends و خانواده در پیش گرفته اید.

می تواند احساس کند space شما بیشتر از بهترین نمایشگر شکل 1اسباب کشی منزل در اصفهان سبک private شما انتخابی است.

اما لوندالو ، decorator داخلی بصری مستقر در شهر نیویورک ، می گوید که یک راه آسان برای رفع این مشکل وجود دارد.

لوندوال می گوید: “یک یا دو عدد شمع معطر بخورید و هر بار که به home به روشن کردن یک adat نمایید.

این بلافاصله یک فضای گرم و پذیرایی را ایجاد می کند و میهمانان آنقدر مهم نی که sometings در خانه شما کاملاً مطابقت نداشته باش.

اسباب کشی منزل در اصفهان

شکل 1اسباب کشی منزل در اصفهان

Lunwall همچنین دسته ای از گل های تازه یا یک towel دست نخی لوکس مصری را در حمام پیشنهاد می کند تا یک چشم انداز خوشایند در خانه شما ایجاد کند.

اسباب کشی منزل در اصفهان | اطراف قطعات مورد علاقه خود آذین نمایید

تقریباً مانند اد نمودن یک تماس پرایویت به home خود ، مارینو پیشنهاد مینماید.

many مورد از قطعات فعلی مورد faworite خود را منتخب نمایید.

شاید یک sofa بیانیه یا میز انتهای جذاب باشد و برای perfectبه آن تیکه ، اطراف آن قطعات را تزئین نمایید.

او توصیه می کند: “به پینترست برید تا بیبینید چه نوع اتاقهایی به شما جلب شده س،” و سپس از آنجا بروید تا سبک شخصی خود اسباب کشی منزل را تغییرنمایید. ”

با این حال اسباب کشی منزل در اصفهان ایقان  که بیش از حد از آن estefade نکونید.

با اد کردن چند مورد قابل التفات تأثیر بیشتری در اتاق بگذارید. به عبارت دیگر: کمتر بیشتره.

کمتر بیشتر است

مزایای بسیاری از زندگی در یک سبک زندگی مینیمالیستی وجود دارد که فقط برای از بین بردن کمد شما صدق نمینماید.

از health روانشناختی حمل اثاثیه گرفته تا آزادی مالی ، maximum با استفاده از مینیمالیسم در هر جنبه ای از live خود موفق شده اند.

برای روشن شدن ، به معنای تنها داشتن یک نیمکت در یک اتاق تماماً خالی نیست.

این فقط به معنای خلاص شدن از شر هر چیز ضروری نیست .

مانند قطعات مبلمان که از آنها استفاده نمی کنید یا لباس هایی که نمی پوشید.

بنابراین وقتی در حال تزیین اسپیس جدید شکل 2حمل اثاثیه منزل در اصفهانخود هستید.

در مورد با وسایلی که در واقع از روزی روز اعانت مینمایید  تامل نمایید.

اسباب کشی منزل در اصفهان

شکل 2حمل اثاثیه منزل در اصفهان

Lundwall توصیه می کند که فضای خود را مرتباً تمیز کنید.

به هر کالایی که فهمیدید که استفاده نمی کنید ، ehda کنید.

کیفیت بیش از کمیت نام بازی هنگام ساخت خانه شما به سمت حداقلی است .

اسباب کشی منزل در اصفهان |  Neutrals بهترین دوست شماست

با آرمان های مینیمالیسم ، نگه داشتن پایه خانه شما تا حد ممکن خنثیه.

etminan حاصل نمایید که حمل اثاثیه منزل با پینت ماکسیموم جدارها خود.

یا اد کردن بافت ها و طرح های بیش از حد در فر و design خود ، spCE خود را بیش از حد بار ننمایید.

او می افزاید: “شما همیشه می توانید آن را تغییر و احساس مینمایید که آن را دوست دارید.

یا با تغییر FOSOL سال ، و لازم نی از بدو درباره یک رنگ کلی تصمیم گیرایید.”

اگر در رابطه با تعهد رنگ مشکلی ، Lundwall پیشنهاد می کند حداقل برای چند ماه در این فضا زندگی.

تا “احساساتی را برای رنگهایی که می با آن احاطه کنید حس.”

حمل اثاثیه منزل اصفهان و روشنایی مهمه.

بگذارید نور باشد

جای تعجب نیست که دسترسی به منابع LIGHT GOOD برای فضای کارآمد در هر خانه ای ضروریهس.

فاکنر تأکید که “نورپردازی خوب برای نگاه ، احساس و عملکرد کلی در هر اتاق مهم.”

می خواهید مطمئن شوید که از پنجره های کافی برای حفظ حریم خصوصی ، کنترل نور و دمااعانت می نمایید.

حمل اثاثیه اصفهان فاکنر پرده ها ، سایه ها و کرکره ها را برای DETAILS در کنترل نور طبیعی در خانه شما توصیه.

او تأکید می کند: “هر کاری انجام دهید اسباب کشی منزل در اصفهان.

لامپ های فلورسنت آبی و آبی دور باشید.” “برای کسانی که نور کمتری دارند ، نور بیشتری منتخب نمایید.

Our Score
Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]